Uljani mirisi

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, kao merfu’ predanje da je rekao: “Ne odbijajte ponuđeni miris, jer se lahko nosi a ugodno miriše.” (Muslim)