Korisna uputstva za sretan život 1.dio

Ova korisna uputstva uzeta su iz kratke poslanice imama Abdur-Rahmana b. Nasira Es-Sa’dija, rahimehullah, koju je na Bosanski jezik preveo prof. Adnan Fetić, dok je šerijatsku recenziju radio uvaženi dr. hfz. Amir I. Smajić, Allah ih poživio i učinio korisnim za Ummet muslimana. U narednim dijelovima, Allahovom dozvolom i Njegovom pomoći ćemo prenijeti svih 8 korisnih savjeta koliko sadrži poslanica.

Vjerovanje u Allaha – temeljni razlog dostizanja ugodnog života

Glavni i temeljni razlog koji će nas najviše približiti dostizanju ugodnog života je vjerovanje u Allaha i činjenje dobrih dijela.

Možda će vas zanimati: Transformacija duše

Allah, dželle šanuh, je rekao:
“Ko bude činio dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih u skladu s najboljim što su činili nagraditi.” 1

Uzvišeni Allah nas je obavijestio u ovom ajetu i obećao ugodan život i nagradu, na ovom ali i na budućem svijetu, onome kod koga se nađe zajedno vjerovanje u Allaha i činjenje dobrih dijela. Razlog je očigledan! Oni koji vjeruju u Allaha, slijede ispravnu vjeru, vjeru koja ih vodi i čiji plodovi su ispravno djelovanje i dobra djela. Posljedica toga je dobrota u srcu i lijepo ponašanje od kojega će imati koristi i na dunjaluku i na Ahiretu. Na prihvatanju ili odbacivanju toga temelji se sreća i radost, ali i briga, tuga i uznemirenost. Kada takvog čovjeka obuzmu ružne misli, pa i kada se obraduje, on to lagodno prihvata, zahvalan je Allahu na tome i koristi to za opće dobro. Zbog toga on je radostan i želi tu radost zadržati nadajući se nagradi koja je obećana zahvalnima, a ono što je obećano zahvalnima daleko premašuje sva dobra i sreću čije plodove je vjernik već ubrao.

Vjernik je u svakoj slučaju na dobitku!

Ako mu se desi nesreća ili neka nezgoda, briga ili tuga, on će joj se suprotstaviti koliko je u njegovoj mogućnosti ili će pak pokušati da je ublaži koliko je to moguće. Lijepo će se strpiti jer je to neophodno da bi se mogao efikasno suprostaviti nesreći i iščezavanju neprilike. On će nedaću zamijeniti srećom i lijepom nadom u Allahovu milost i njegovu nagradu, baš kao što se navodi u vjerodostojnom hadisu.

Naručite još danas fenomenalnu knjigu, pod nazivom: “Vjerovanje Bošnjaka između ispravnog i pogrešnog”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Divan li je primjer vjernika! U svakom slučaju on je na dobitku. Ako ga zadesi kakva radost, on zahvali Allahu i to bude dobro po njega, a ako ga pak pogodi kakvo zlo ili šteta, on se strpi i to bude dobro po njega. Takvo nešto nalazimo samo kod mu’mina.” 2

Ovim je aludirao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da se vjerniku umnožava njegova dobit, njegovo dobro i plodovi njegovog rada, bilo da mu se desilo nešto što ga raduje ili ga je zadesila neka neprilika.

Budi zahvalan Allahu, te strpljiv – postići ćeš sreću i radost!

Prema tome, možemo zaključiti da se kod čovjeka stalno smjenjuju dva stanja: sreća i nesreća. Sve to je u skladu sa jačinom imana i brojnosti dobrih djela. Onaj ko bude zahvalan Uzvišenom Allahu i ko bude strpljiv postići će sreću i radost, riješiće se briga, tuge, uznemirenosti i duševnih tjeskoba, izbjeće životnu nesreću i proživjeće ugodan život na ovom svijetu. Svako drugi ko zapadne u brige postaje nezahvalan i nepokoran, promijeni ponašanje i reaguje životinjski, strastveno i uzrujano. Njegovo srce izgubi spokojnost, postaje rastrzano na sve strane i u njemu se javlja strah da će izgubiti ono što mu je najdraže. Pored čitavog niza različitih mogućnosti da se ovom suprostavi, čovjek se ne obazire nego i dalje žudi za drugim stvarima koje nekad dostigne, a nekad i ne dostigne. Ako mu je i suđeno da ih dostigne on i dalje ostaje uznemiren zbog svoje žudnje i ponovo pada u nepriliku, uznemiren je, nestrpljiv, boji se i razdražljiv je. Zatim, ne pitaj koliko mu je život nesretan!

Upoznaj se sa svojim Gopodarom kroz knjigu: “Zato što si ti Allah 2.dio”

To je život ispunjen nervozama, duševnom bolešću i strahom koji ga je doveo do tog groznog stanja. Glavni razlog se krije u činjenici da se on ne nada nikakvoj nagradi i da nema strpljenja. Ukratko, nema ništa što bi ga rasteretilo i olakšalo mu stanje.

Svi ovi primjeri uzeti su iz iskustva! Ako bismo samo jedan ovakav primjer primjenili na čovjeka utvrdili bi ogromnu razliku između vjernika i koji rade u skladu sa svojim vjerovanjem i onih koji nisu takvi. Vjera nas uči da budemo zadovoljni Allahovom opskrbom i onim što je robovima Svojim dato od počasti i raznovrsnih blagodati.

Želiš li znati koje su to stvari koje vode Allahovoj ljubavi? Onda je knjiga pod nazivom: “Deset stvari koje vode Allahovoj ljubavi” pravo štivo za vas!

Vjernika ukoliko zadesi bolest, siromaštvo ili neka nedaća koja se svakome može desiti, on će i dalje biti sretan jer vjernik je i samim tim zadovoljan onim što ga desi od Allaha. On ne žudi za stvarima koje mu nisu određene i ugleda se na one koji su u slabijoj poziciji od njega i koji su u lošijem stanju, a ne na one koji su u tome iznad njega. Zato je on sretniji, čak i od onoga koji je zadovoljio sve ovosvjetske potrebe, ali u tome nije našao zadovoljstvo.

Znaš li ko je nesretnik?!

Čovjeka, čija djela nisu u skladu sa njegovim vjerovanjem, kada zadesi siromaštvo ili gubitak ovosvjetskih dobara, on odjednom postaje nesretan. S druge strane, kada se pojavi strah ili uznemirenost kod vjernika, on se tome suprotstavi smirenom dušom i sigurnim srcem i nadvlada ih i prevaziđe razmišljanjem, govorom ili djelovanjem, učvršćujući tako svoje srce i privikavajući se na iskušenja.

Sasvim drugačije će se ponašati onaj koji nema vjere u Allaha. Ako njega zadesi strah, on se uzruja, uznemiri, postaje rastresen, u njega se uvuče strepnja, pa tako izgubi moć rasuđivanja o suštini stvari. Ova vrsta ljudi, ako iznađe neke prirodne razloge da ovo prevaziđe, malaksa, uznemiri se jer joj nedostaje vjera koja u sebi nosi strpljivost. Ovo se posebno dešava u kritičnim stanjima kada zapadnu u tešku i nezgodnu situaciju!

Kod pobožnjaka, ali i kod razvratnika, kod vjernika, ali i kod nevjernika, kod svih njih prisutna je želja da se nađe motiv koji bi im dao snage da ublaže strah i olakšaju svoje stanje. Ali, vjernik ima prednost jer posjeduje snagu imana, sabur, oslanja se na Allaha i nada se Njegovoj nagradi. Sve to mu daje veću hrabrost, olakšava mu teret straha i čini njegovu nesreću lakšom.

Upoznajte se sa “Vodičom ka ispravnom vjerovanju i odgovor sljedbenicima širka i ateizma”

Uzvišeni u tom kontekstu ističe: “…ako vi trpite bol, trpe i oni bol kao i vi, ali vi se od Allaha nadate onome čemu se oni ne nadaju.”3

Njima dolazi pomoć od Allaha koja razbija njihove strahove. Uzvišeni je rekao: “… i budite strpljivi, a Allah je, zaista, uz strpljive.”4

Također, još jedan od načina da se otkloni briga, tuga i uznemirenost je činjenje dobročinstva stvorenjima lijepim govorom, riječima, dobrim i plemenitim djelima i svim drugim vrstama dobročinstva koja su propisana. To predstavlja opće dobro! Tako Allah otklanja brige i zabrinutost od pobožne osobe, ali i od razvratne. Međutim, vjernik ima veći udio u sreći jer on je taj koji čini dobročinstvo iskreno radi Allaha, azze ve dželle, očekujući samo od Njega nagradu. Radi toga mu Allah daje olakšanja na tom putu dobročinstva i otklanja od njega nesreću i poteškoće, sve zbog njegove iskrenosti i nade u Njegovu nagradu.

Uzvišeni nam poručuje: “Nema dobra u mnogim njihovim potajnim govorima, osim u govoru onog ko traži da se sadaka udjeljuje, ili dobro čini, ili uspostavlja mir među ljudima. Onome ko to čini iz želje za Allahovim zadovoljstvom, Mi ćemo veliku nagradu dati.”5

U ovom ajetu, Allah, dželle šanuh, kazuje nam da su sve ove stvari dobro po onoga koji ih čini, a dobro vodi drugom dobru i ujedno otklanja zlo. Ustrajnom vjerniku Allah će dati veliku nagradu, a od te nagrade je da mu otkloni brige, neprilike, tugu i slično.

  1. En – Nahl, 97. ↩︎
  2. Hadis bilježi imam Muslim, br. 2999. ↩︎
  3. En-Nisa, 104 ↩︎
  4. El- Enfal, 46 ↩︎
  5. En – Nisa, 114. ↩︎